Twee keer per jaar organiseren wij Pleegoudercafés. Deze bijeenkomsten hebben een thema en staan in het teken van ontmoeten, uitwisselen en verbinden. Alle pleegouders in de regio Gooi en Vechtstreek zijn welkom bij het Pleegoudercafé. Er is altijd veel ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te maken. Heel belangrijk, want als pleegouders elkaar ontmoeten, is het vaak een feest van herkenning. Alle pleegouders uit Gooi en Vechtstreek zijn welkom bij het Pleegoudercafé.

De volgende Pleegoudercafé vindt plaats op:
31 maart 2021
18:00-20:00 (inloop 17:45)
Regiokantoor Bussum, Burg. de Bordesstraat 80

Het Pleegoudercafé is er voor alle pleegouders in de Gooi en Vechtstreek. Het staat in het teken van ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Het thema van dit Pleegoudercafé is: Hechting en trauma.
Een pittig thema, waarover het Leger des Heils een inhoudelijke presentatie met nuttige tips zal geven. Er zal veel ruimte zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te maken. Heel belangrijk, want als pleegouders elkaar ontmoeten, is het vaak een feest van herkenning.
Er zal genoeg ruimte zijn om met 1,5e meter afstand van elkaar toch een goed gesprek te kunnen voeren.
Alle pleegouders uit Gooi en Vechtstreek zijn welkom bij het Pleegoudercafé.

Wilt u zich alvast aanmelden of wilt u informatie, vul dan het formulier rechts in.