voor inwoners, met gemeenten

Zorgen voor je pleegkind

In Nederland wonen ruim 22.000 kinderen in een pleeggezin. Zo’n 40% woont bij een bekende, de andere 60% woont in een pleeggezin van buiten het eigen netwerk. 85% van de pleegkinderen verblijft fulltime in het pleeggezin. Voor 15% is het deeltijdpleegzorg: deze kinderen zijn er bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie.

Elk pleeggezin is anders en geen pleegkind is hetzelfde. Toch zijn er dingen die iedere pleegouder wel herkent. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat je een hechte band hebt met je pleegkind. Net als dat het samenwerken met biologische ouders soms lastig kan zijn. Maar bovenal is het zijn van een pleegouder leerzaam en verrijkend.