Gezinshuizen

voor inwoners, met gemeenten

Een gezinshuis is wat anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan. Het is echter geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd in hun leven.

Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak complexe problematiek. Dit gebeurt in samenwerking met de biologische ouders en het netwerk van het kind.

Om gezinshuisouder te kunnen zijn moet je over een zorg gerelateerde Mbo (minimaal niveau 4) of Hbo opleiding beschikken (en/of ben je bereid tot het volgen van een Hbo-opleiding).

Meer informatie: Leger des Heils