Pleegouder zijn kan soms complex zijn. Je krijgt te maken met allerlei partijen, regelingen en wetgeving.

Klachten

Als pleegouder kan het voorkomen dat je het niet eens bent met iemand die betrokken is bij de zorg voor je pleegkind of dat je het niet eens bent met bepaalde gang van zaken.

Als je klacht gaat over een gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder, kan je de klacht bij de organisatie indienen. De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. In dit reglement staat beschreven hoe en waar je jouw klacht in kunt dienen.

Wanneer je hulp wil bij het indienen van je klacht, kun je gratis hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het AKJ.

De rechter

Om een ondertoezichtstelling of machtiging uithuisplaatsing te verlengen of om een omgangsregeling met ouders te wijzigen komt een rechter in beeld. De rol van pleegouders tijdens een rechtszitting is afhankelijk van de duur van de plaatsing. Een pleegouder kan een belanghebbende of informant zijn.

  • Belanghebbende

    Als pleegouder ben je belanghebbende wanneer je pleegkinderen voor een langere tijd opvoed (opvoedingsvariant) of als je jouw pleegkind ten minste een jaar hebt verzorgd en opgevoed in je gezin. Wanneer je belanghebbende bent, word je opgeroepen voor de zitting, ontvang je alle processtukken en zal de rechter tijdens de zitting naar je mening vragen.

  • Informant

    Als je korter dan een jaar voor het pleegkind zorgt en niet als belanghebbende wordt aangemerkt, kan je de rechter vragen om tijdens de zitting als informant gehoord te worden. De rol van de informant is beperkter dan die van een belanghebbende. Als informant mag je tijdens de zitting wel je mening geven, maar je ontvangt geen processtukken.

  • Rechtszitting

    Wanneer je als pleegouder bent opgeroepen voor een rechtszitting, ben je niet verplicht daar naartoe te gaan. Soms kan het zelfs verstandig zijn om niet naar de zitting toe te gaan, zodat je buiten de strijd met ouders blijft. Als je aan de rechter wil vertellen hoe het gaat met je pleegkind of toe wil lichten wat er wel en niet goed gaat, is het verstandig om wel naar de rechtszitting toe te gaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om de rechter een brief te sturen wanneer je niet naar de rechtszitting wil.