Wetten en regels

voor inwoners, met gemeenten

Pleegouder zijn kan soms complex zijn. U krijgt te maken met allerlei partijen, regelingen en wetgeving.

Klachten

Als pleegouder kan het voorkomen dat u het niet eens bent met iemand die betrokken is bij de zorg voor uw pleegkind of dat u het niet eens bent met bepaalde gang van zaken.

Als uw klacht gaat over een gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder, kunt u de klacht bij de organisatie indienen. De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. In dit reglement staat beschreven hoe en waar u uw klacht in kunt dienen.

Wanneer uw hulp wilt bij het indienen van uw klacht, dan kunt u gratis hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het AKJ.

De rechter

Om een ondertoezichtstelling of machtiging uithuisplaatsing te verlengen of om een omgangsregeling met ouders te wijzigen komt een rechter in beeld. De rol van pleegouders tijdens een rechtszitting is afhankelijk van de duur van de plaatsing. Een pleegouder kan een belanghebbende of informant zijn.

  • Belanghebbende

    Als pleegouder bent u belanghebbende wanneer uw pleegkinderen voor een langere tijd opvoed (opvoedingsvariant) of als u uw pleegkind ten minste een jaar hebt verzorgd en opgevoed in uw gezin. Wanneer u belanghebbende bent, wordt u opgeroepen voor de zitting, ontvangt u alle processtukken en vraagt de rechter tijdens de zitting naar uw mening.

  • Informant

    Als u korter dan een jaar voor het pleegkind zorgt en niet als belanghebbende wordt aangemerkt, kunt u de rechter vragen om tijdens de zitting als informant gehoord te worden. De rol van de informant is beperkter dan die van een belanghebbende. Als informant mag u tijdens de zitting wel uw mening geven, maar u ontvangt geen processtukken.

  • Rechtszitting

    Wanneer u als pleegouder bent opgeroepen voor een rechtszitting, bent u niet verplicht daar naartoe te gaan. Soms kan het zelfs verstandig zijn om niet naar de zitting toe te gaan, zodat u buiten de strijd met ouders blijft. Als u aan de rechter wilt vertellen hoe het gaat met uw pleegkind of toe wilt lichten wat er wel en niet goed gaat, is het verstandig om wel naar de rechtszitting toe te gaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om de rechter een brief te sturen wanneer u niet naar de rechtszitting wilt.