Soorten plaatsingen

voor inwoners, met gemeenten

Pleegzorg is een thuis bieden aan kinderen en/of jongeren die voor korte of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen.

Bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing stemt de ouder met gezag ermee in dat het kind in een pleeggezin wordt geplaatst.

Bij een gedwongen pleegzorgplaatsing heeft de ouder met gezag géén toestemming gegeven om het kind in een pleeggezin te plaatsen. De pleegzorgplaatsing is dan gedwongen, omdat de rechter een ondertoezichtstelling heeft opgelegd en daarbij bepaald heeft dat het kind uit huis geplaatst moet worden in een pleeggezin. De rechter kan ook besluiten om de pleegouders de voogdij te geven.

Formele en informele pleegzorg

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Bij formele pleegzorg heeft de pleegouder een pleegcontract afgesproken met de pleegzorgaanbieder. De pleegouder ontvangt begeleiding van de pleegzorgaanbieder en ook een pleegvergoeding. Deze pleegvergoeding is voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Formele pleegzorg kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. Formele pleegzorg kan zowel in het vrijwillig als gedwongen kader plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ouders hun kind vrijwillig in een formeel pleeggezin laten opgroeien.

Bij informele pleegzorg is er geen contract met een pleegzorgaanbieder en is er dus bijvoorbeeld ook geen pleegzorgvergoeding en pleegzorgbegeleiding. Vaak zorgt een familielid of vrienden (voor langere tijd) voor het kind van een ander. Informele pleegzorg vindt altijd vrijwillig plaats, het is geen formele pleegzorgplaatsing.

Gezinshuis

Een gezinshuis is wat anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan. Het is echter geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd in hun leven.

Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak complexe problematiek. Dit gebeurt in samenwerking met de biologische ouders en het netwerk van het kind. Om gezinshuisouder te kunnen zijn moet je over een zorg gerelateerde Mbo (minimaal niveau 4) of Hbo opleiding beschikken (en/of ben je bereid tot het volgen van een Hbo-opleiding).

Meer informatie: Leger des Heils