Vrijwillige en gedwongen pleegzorgplaatsing

Bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing stemt de ouder met gezag ermee in dat het kind in een pleeggezin wordt geplaatst. Bij een gedwongen pleegzorgplaatsing heeft de ouder met gezag géén toestemming gegeven om het kind in een pleeggezin te plaatsen. De pleegzorgplaatsing is dan gedwongen, omdat de rechter een ondertoezichtstelling heeft opgelegd en daarbij bepaald heeft dat het kind uit huis geplaatst moet worden in een pleeggezin. De rechter kan ook besluiten om de pleegouders de voogdij te geven.

Formele en informele pleegzorg

Bij formele pleegzorg heeft de pleegouder een pleegcontract afgesproken met de pleegzorgaanbieder. De pleegouder ontvangt begeleiding van de pleegzorgaanbieder en ook een pleegvergoeding. Deze pleegvergoeding is voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Formele pleegzorg kan zowel in het vrijwillig als gedwongen kader plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ouder hun kind vrijwillig is een formeel pleeggezin laten opgroeien. Bij informele pleegzorg is er geen contract met een pleegzorgaanbieder en is er dus bijvoorbeeld ook geen pleegzorgvergoeding en pleegzorgbegeleiding. Vaak zorgt een familielid of vrienden (voor langere tijd) voor het kind van een ander. Informele pleegzorg vindt altijd vrijwillig plaats, het is een vrijwillige pleegzorgplaatsing.