Mijn pleegkind wordt 18 jaar

voor inwoners, met gemeenten

Als uw pleegkind 18 jaar wordt, is hij of zij voor de wet volwassen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland hebben besloten dat vanaf 1 juli 2018 pleegzorg doorloopt totdat een pleegkind 21 wordt. Eventueel is een verlenging tot 23 jaar mogelijk. Of uw pleegkind na zijn 18e nog een tijdje in uw gezin blijft wonen of dat hij of zij op zoek gaat naar eigen woonruimte is afhankelijk van de wensen van het pleegkind.

Voor pleegkinderen betekent dat het volgende:

  • Pleegkinderen die na 1 juli 2018 18 jaar worden, hebben recht op pleegzorg tot 21 jaar, tenzij zij dit zelf niet willen.
  • Pleegkinderen die al verlengde pleegzorg krijgen, hebben hier nu tot hun 21e recht op.
  • Pleegkinderen die tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 18 jaar zijn geworden, hebben ook recht op pleegzorg tot 21 jaar.
  • Pleegkinderen die voor 1 januari 2018 18 jaar zijn geworden en sindsdien geen verlengde pleegzorg hebben gekregen, kunnen geen gebruik maken van de afspraak tussen het ministerie, VNG en Jeugdzorg Nederland. Gemeenten hebben wel de vrijheid op hier schappelijk mee om te gaan en eventueel als nog pleegzorg tot 21 jaar toe te kennen.
  • Pleegkinderen die na hun 21e nog ondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking voor pleegzorg tot 23 jaar.

Wanneer een pleegkind een jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) heeft, eindigt deze wanneer een pleegkind 18 jaar wordt. Een pleegkind is dan meerderjarig.