Formele pleegzorg

voor inwoners, met gemeenten

Formele pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. De pleegouder heeft een pleegcontract getekend met de pleegzorgaanbieder. De pleegouder ontvangt begeleiding van de pleegzorgaanbieder en een pleegvergoeding. Deze pleegvergoeding is voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind.

Formele pleegzorg kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ouders hun kind vrijwillig in een formeel pleeggezin laten opgroeien.

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. U kunt zelf kiezen voor welke vorm(en) u beschikbaar wilt zijn.

  • Kortdurende pleegzorg
  • Langdurige pleegzorg
  • Deeltijd pleegzorg
  • Netwerkpleegzorg

Kortdurende pleegzorg
Bij kortdurende pleegzorg woont een kind voor korte tijd, tot ongeveer een jaar, bij een pleeggezin. Een kind kan daarna bijvoorbeeld weer naar huis, omdat de situatie thuis is verbeterd. Of omdat het kind op zichzelf gaat wonen.

Crisisopvang
Crisisopvang is een vorm van kortdurende pleegzorg. Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig dat een kind acuut weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. In zo’n situatie wil je het liefst dat een kind naar een ander gezin toe gaat. De pleegzorgorganisatie kijkt ondertussen wat de beste oplossing is. Soms is de beste oplossing dat het kind na de crisis weer naar huis gaat en soms blijft het kind voor een langere tijd in het pleeggezin wonen.

Langdurige pleegzorg
Wanneer blijkt dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen, blijft het kind bij een pleeggezin wonen. Vaak totdat hij of zij volwassen is (tot 23 jaar). Dit wordt langdurige pleegzorg genoemd.

Deeltijdpleegzorg
Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een aantal dagdelen of dagen opgevangen wordt door pleegouders. Bij deze vorm van pleegzorg zijn verschillende variaties mogelijk, soms ook in combinatie, zoals:

  • Een aantal uren of dagdelen per week
  • Meerdere dagen per week
  • Eén of meer weekenden per maand
  • (delen van) Vakanties

Deeltijdpleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet om ouders te ontlasten en zo problemen of uithuisplaatsing te voorkomen. Ook kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een leefgroep wonen, vinden het fijn om regelmatig in een gezin te verblijven.

Netwerkpleegzorg
Voor een kind is het vaak fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn als thuis wonen (even) niet meer kan. Bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of ouders van een vriendje of vriendinnetje. Officiële opvang door familie of bekenden wordt netwerkpleegzorg genoemd. Netwerkpleegzorg is een vorm van formele pleegzorg.

Hulpverlening- of opvoedingsvariant
Pleegzorg kan een hulpverlenings- of opvoedingsvariant zijn.

De hulpverleningsvariant van pleegzorg wordt ingezet als de kans bestaat dat door het krijgen van hulp de opvoedingsvaardigheden of leefsituatie van de ouders op korte termijn sterk verbeteren. In dat geval kan een kind weer thuis wonen. Voorbeelden van de hulpverleningsvariant is kortdurende pleegzorg en deeltijdpleegzorg.

Bij de opvoedingsvariant voeden pleegouders een pleegkind voor langere tijd op. Het pleeggezin is in dat geval een vervangende opvoedingssituatie. Het doel hierbij is om het kind in een perspectiefvolle opvoedingssituatie te brengen en te houden. Indien mogelijk blijft de samenwerking met biologische ouders bestaan.