Er bestaat formele en informele pleegzorg. Bij formele pleegzorg heeft de pleegouder een pleegcontract afgesproken met een pleegzorgaanbieder. Bij informele pleegzorg is er geen contract met een pleegzorgaanbieder en is er dus bijvoorbeeld ook geen pleegzorgvergoeding en pleegzorgbegeleiding.

Formele pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg:

  • Kortdurende pleegzorg
  • Langdurige pleegzorg
  • Deeltijd pleegzorg
  • Netwerkpleegzorg

Daarnaast kan pleegzorg een hulpverlenings- of opvoedingsvariant zijn. Je kan zelf kiezen voor welke vorm(en) je beschikbaar wilt zijn.

Kortdurende pleegzorg

Bij kortdurende pleegzorg woont een kind voor korte tijd, tot ongeveer een jaar, bij een pleeggezin. Een kind kan daarna bijvoorbeeld weer naar huis, omdat de situatie thuis is verbeterd. Of omdat het kind op zichzelf gaat wonen.

Crisisopvang is een vorm van kortdurende pleegzorg. Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig dat een kind acuut weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. In zo’n situatie wil je het liefst dat een kind naar een ander gezin toe gaat. De pleegzorgorganisatie kijkt ondertussen wat de beste oplossing is. Soms is de beste oplossing dat het kind na de crisis weer naar huis gaat en soms blijft het kind voor een langere tijd in het pleeggezin wonen.

Langdurige pleegzorg

Wanneer blijkt dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen, blijft het kind bij een pleeggezin wonen. Vaak totdat hij of zij volwassen is (tot 23 jaar). Dit wordt langdurige pleegzorg genoemd.

Deeltijdpleegzorg

Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een aantal dagdelen of dagen opgevangen wordt door pleegouders. Bij deze vorm van pleegzorg zijn verschillende varianties mogelijk, soms ook in combinatie, zoals:

  • Een aantal uren of dagdelen per week
  • Meerdere dagen per week
  • Eén of meer weekenden per maand
  • (delen van) Vakanties

Deeltijdpleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet om ouders te ontlasten en zo problemen of uithuisplaatsing te voorkomen. Ook kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een leefgroep wonen, vinden het fijn om regelmatig in een gezin te verblijven.

Netwerkpleegzorg

Voor een kind is het vaak fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn als thuis wonen (even) niet meer kan. Bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of ouders van een vriendje of vriendinnetje. Officiële opvang door familie of bekenden wordt netwerkpleegzorg genoemd.

Hulpverleningsvariant

De hulpverleningsvariant van pleegzorg wordt ingezet als de kans bestaat dat door het krijgen van hulp de opvoedingsvaardigheden of leefsituatie van de ouders op korte termijn sterk verbeteren. In dat geval kan een kind weer thuis wonen. Voorbeelden van de hulpverleningsvariant is kortdurende pleegzorg en deeltijdpleegzorg.

Opvoedingsvariant

Bij de opvoedingsvariant voeden pleegouders een pleegkind voor langere tijd op. Het pleeggezin is in dat geval een vervangende opvoedingssituatie. Het doel hierbij is om het kind in een perspectiefvolle opvoedingssituatie te brengen en te houden. Indien mogelijk blijft de samenwerking met biologische ouders bestaan.

Wanneer je denkt dat pleegouderschap niet bij je past, maar je wil wel graag iets voor een kind betekenen, dan is steunouder of handjehelpen wellicht iets voor jou.