Aanmelden als pleegouder

voor inwoners, met gemeenten

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. De gemeente koopt pleegzorg in en is ervoor verantwoordelijk dat inwoners deze hulp weten te vinden en het beschikbaar hebben van een passend aanbod.

In de gemeenten in Gooi en Vechtstreek zijn meerdere pleegzorgaanbieders actief. Een pleegzorgaanbieder verzorgt onder andere de screening van de aspirant-pleegouder(s), doet de matching en begeleidt de pleegouder(s).

Wilt u pleegouder of gezinshuishouder worden of denkt u er over na? Dan kunt u bij een van de (pleeg)zorgaanbieders contact opnemen om u aan te melden of voor meer informatie.

www.youke.nl

Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum
Postbus 867, 3700 AW Zeist
Telefoon: 088 – 1705000
wervingenselectie@youke.nl

www.levvel.nl/pleegouder

Locatie Gooi en Vechtstreek:
Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum
Telefoon: 020 – 8901000

www.timon.nl/deel-je-thuis/

Timon Centraal Bureau
Laan van Vollenhove 3209, 3706 AR Zeist
Telefoon: 030 – 6940070

www.williamschrikker.nl

Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam Zuidoost
Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Telefoon: 088 – 5260000

www.legerdesheils.nl

Bezoekadres het Gooi
van Hengellaan 6, 1217 AS Hilversum

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM) via telefoon: 088 – 0657200 en e-mail: btm.hilversum@legerdesheils.nl.

Voor aanmelden of meer informatie steunouders:

Bezoek de website www.steunouder.nl of www.versawelzijn.nl.