Pleegoudervoogdij

voor inwoners, met gemeenten

Bij voogdij heeft iemand anders dan de eigen ouders het gezag over het kind. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger en neemt de belangrijke beslissingen over het kind. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Meestal werkt de voogd bij een gecertificeerde instelling, maar ook familieleden of de pleegouders kunnen voogd van een kind zijn. Wanneer de pleegouders de voogdij hebben, worden ze pleegoudervoogd genoemd. Het kan ook zijn dat een van beide pleegouders voogd is, de andere pleegouder blijft dan pleegouder, alleen zonder voogdij.

Manieren om pleegoudervoogd te worden:

  • Degene die nu de voogdij heeft (gecertificeerde instelling of familieleden) vraagt de rechter om zich van de voogdij te ontslaan en de pleegouder verklaart zich bereid om de voogdij op zich te nemen.
  • De pleegouder vraagt de rechter om hem/haar als voogd te benoemen.
  • De pleegouder vraagt de rechter om degene die nu de voogdij heeft te ontslaan hiervan en zichzelf als voogd te benoemen.

De rechten en plichten van een pleegkind moeten bij pleegoudervoogdij gewaarborgd zijn. Een pleegoudervoogd heeft verschillende rechten en plichten.

In de brochure Pleegoudervoogdij die Pleegzorg Nederland heeft ontwikkeld, is veel informatie over pleegoudervoogdij te vinden. De brochure is hier te lezen.