voor inwoners, met gemeenten

Als pleegouder krijgt u te maken met complexe thema’s, regelingen en wetgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over deze thema’s. Tijdens Pleegoudercafés komen ook regelmatig thema’s terug die worden besproken en waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.