voor inwoners, met gemeenten

Samen met (pleeg)zorgaanbieders organiseert Regio Gooi en Vechtstreek verschillende bijeenkomsten.

  • Informatiebijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in formele pleegzorg, informele pleegzorg/steunouder en gezinshuishouder. Ook pleegouders zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen.
  • Bijeenkomsten voor pleegouders om met elkaar in gesprek te gaan. Ervaringen uitwisselen en kennisdelen staan centraal bij het Pleegoudercafé.