In gesprek met andere pleegouders

voor inwoners, met gemeenten

Pleegoudercafé

Twee keer per jaar organiseert Regio Gooi en Vechtstreek een Pleegoudercafé. Deze bijeenkomsten hebben soms een thema en staan in het teken van ontmoeten, uitwisselen en verbinden. Alle pleegouders in de regio Gooi en Vechtstreek zijn welkom. Er is veel ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te maken. Heel belangrijk, want als pleegouders elkaar ontmoeten, is het vaak een feest van herkenning.

Op 31 maart 2022 heeft er een Pleegoudercafé plaatsgevonden.

Het volgende Pleegoudercafé vindt plaats in het najaar. Zodra de datum bekend is, wordt die op de website geplaatst. 

Wilt u alvast op de hoogte blijven over het pleegoudercafé en/of meer informatie, vul dan rechts het formulier in of stuur een mail naar samenkracht@regiogv.nl.